פופלר מטבחים, poplar מטבחים, מטבחים קרית גת, מטבחי פופלר